Vraag & antwoord

Nieuws

Onlangs hebben we een vraag & antwoord sessie gehad met HR professionals over amplitie, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. In dit blog hebben we de belangrijkste vragen voor je uitgeschreven.

Wat levert investeren in een amplitief vitaliteitsprogramma eigenlijk op? Minder verzuim?
Zeker! Maar het terugdringen van verzuim is niet de enige aanleiding om een vitaliteitsprogramma te starten. De keuze om met vitaliteit aan de slag te gaan doe je, omdat je als organisatie de wens hebt om de inzetbaarheid van medewerkers zo groot mogelijk te maken. Medewerkers motiveren zichzelf te blijven ontwikkelen is daarom een belangrijk onderdeel van een amplitief vitaliteitsprogramma.

Maar hoe motiveer je medewerkers?
Door het stimuleren van een lerende houding. Deze houding staat aan de basis van elk veranderproces en groei en dus ook aan de basis van ons vitaliteitsprogramma. Een lerende houding bij medewerkers levert namelijk niet alleen vitaliteit op, maar ook een innoverende en ondernemende groep medewerkers. En dat werkt op meer vlakken door.

Wat is een lerende houding?
Een lerende houding kenmerkt zich doordat een medewerker nieuwsgierig is, nieuwe dingen wil uitproberen en ontdekken. Je kunt het ook bij jezelf herkennen. Je staat open voor nieuwe inzichten en je bent in staat om eigen overtuigingen te herzien. Je (h)erkent gedragspatronen bij jezelf en bent ervan bewust dat er iets moet veranderen of hoe je als mens (in je werk) kan groeien. Mensen met deze mindset komen daardoor makkelijker in actie en vinden het niet erg om een fout te maken, want dat hoort immers bij een leerproces.

Een lerende organisatie stimuleert een lerende houding bij medewerkers. Zo werk je aan een stevige fundering waarop alle activiteiten rondom duurzame inzetbaarheid veel beter landen en meer draagvlak krijgen. En dus succesvoller zijn!

Wat is een lerende organisatie?
Een lerende organisatie is een bedrijfscultuur waarin ruimte is voor autonomie in de uitvoering van werkzaamheden, ruimte voor (gezamenlijke) reflectie en een psychologisch veilig leerklimaat. Praktisch betekent dit dat je in werkomgeving omstandigheden wilt creëren waarin verschillende vormen van leren plaats kunnen en mogen vinden. Dit gaat verder dan formele leertrajecten zoals opleidingen en workshops. Voor een deel van de medewerkers is dit namelijk niet de beste of prettigste manier om kennis (en vooral ook vaardigheden) op te doen.

En we weten uit ervaring dat de grootste groep medewerkers niet te motiveren is om deel te nemen aan kennissessies en workshops. Zeker als ze buiten de werkcontext plaatsvinden. Daarnaast zijn losse activiteiten zoals workshops leuk en inspirerend, maar zetten ze zelden aan tot actie. Of het geleerde is moeilijk in de praktijk te brengen, omdat de cultuur van de organisatie het goede voornemen in de weg zit.

Kan je ook starten met een vitaliteitsprogramma als je weinig middelen en tijd hebt?
Zeker! Start met een bijeenkomst voor een team, of afdeling of voor leidinggevenden waarin ze leren hoe ze een lerende houding bij zichzelf en bij collega’s kunnen herkennen en stimuleren. Is tijd het probleem? Wij nemen al het werk voor je uit handen en begeleiden HR, teams en leidinggevenden. Heb je weinig budget? Start een miniproject.

Wat is een miniproject?
Collega’s vormen een projectteam en gaan samen aan de slag met een probleem, uitdaging of een idee dat vanuit het team centraal staat. Denk aan samen invulling geven aan werkprocessen, en het bedenken van nieuwe of verbeterde regels waarin er meer ruimte is voor de energiebronnen van medewerkers. Of het projectteam buigt zich over het project ‘stoppen met roken’, ‘een gezonde kantine’ of ‘energiek thuiswerken’. Bijkomend voordeel: je borgt de kennis, vaardigheid en attitude veel beter binnen de organisatie. Het miniproject creëert een sfeer van betrokkenheid, doelgerichtheid en verbinding, wat vrijwel altijd een concreet (en soms verrassend!) leerresultaat oplevert. Met onze miniprojecten hebben wij het beste MKB-Idee 2021 gewonnen. Het werkt en is ontzettend leuk!

Zijn er nog meer resultaten bekend?

Zeker, hier kun je aan denken:

  • Er ontstaan duurzame vitale teamgewoontes; nieuwe collega’s nemen het vanzelf over
  • Medewerkers vergroten persoonlijke energiebronnen
  • Medewerkerstevredenheid
  • Teambuilding en betrokkenheid, trots zijn op het werk
  • Informatie over persoonlijke behoeftes en interesses (wat hebben medewerkers in de toekomst nodig)
  • Vitale leiders en goede voorbeelden

Hebben jullie nog een tip?
Aan de slag met vitaliteit is een mooi streven, maar ook met het gevaar dat het blijft ‘hangen’ aan de (HR) tekentafel. Ga aan de slag en leer door te doen! Ook dat past bij deze visie op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Dat kan ook met een beperkt budget. En zelfs met een stugge directie, mocht je dat weerhouden. Met de resultaten onderbouw je het plan en bouw je stap voor stap verder.

Wil je weten hoe wij werkenHulp en begeleiding in de weg naar een vitale cultuur?

Plan een kennismaking.