Vitaliteitstrainer is een vak (apart)

Nieuws

Stel, je staat op een verjaardag en iemand vraagt wat voor werk je doet. “Ik ben vitaliteitstrainer”, zeg je. “Ah, leefstijlcoach!” zegt je gesprekspartner. Wat is je antwoord?

Als je vitaliteitstrainer bent, zou je antwoord als volgt kunnen zijn:”Ik begrijp je verwarring, want er zijn inderdaad veel overeenkomsten. Sterker nog, veel leefstijlcoaches zijn ook trainer, maar in het bedrijfsleven heb je als vitaliteitstrainer écht een andere functie.”

De vraag naar vitaliteit en energie op de werkvloer neemt steeds meer toe. Veel bedrijven zoeken ondersteuning om een gezonde bedrijfscultuur vorm te geven, omdat ze de kennis over vitaliteit en leefstijl zelf niet in huis hebben. Leefstijlcoaches, maar ook ambassadeurs in het bedrijfsleven, hebben de kennis wel in huis, maar geen ervaring of opleiding om dit om te zetten naar een vitale bedrijfscultuur. Onze opleiding vitaliteitstrainer is ontwikkeld om aan beide vragen tegemoet te komen. We vinden dat goede vitaliteitstrainers onmisbaar zijn in het speelveld van gezondheidsmanagement. Hoe zit dat?

Het verschil tussen een leefstijlcoach en vitaliteitstrainer

Mensen met een wens om gezonder te leven, kunnen veel baat hebben bij een leefstijlcoach. Deze kan je van de juiste informatie voorzien ten aanzien van leefstijlthema’s, zoals training of het verbeteren van slaap. Maar daar zit ook precies een belangrijk verschil: een vitaliteitstrainer in het bedrijfsleven heeft een heel ander startpunt: hij of zij gaat aan de slag met een gezonde(re) leefstijl vanuit de wens van directie, bestuur of HR om organisatiebreed aan vitalere bedrijfscultuur te werken. En dus is de aanleiding, intentie en motivatie anders. Dit vereist een andere didactische en methodische aanpak dan bij individuele coaching, zoals een leefstijlcoach meestal doet.  

Kracht van de omgeving en groepsdynamiek

Een vitaliteitstrainer werkt met gezondheidsthema’s in en aan de werkomgeving die de vitaliteit beïnvloedt. Dit betekent dat er vrijwel altijd met teams en leidinggevenden gewerkt wordt om de omgeving te optimaliseren en vanuit een bestaande samenwerking en teamdynamiek vitale gewoontes te ontwikkelen. De kennis over leefstijl, fysieke en mentale energie die daarvoor nodig is, is de basis. Maar de vaardigheden om dit in te zetten in de dynamiek van een organisatie, teams en bestaande cultuur is een belangrijke aanvulling op het profiel van een vitaliteitstrainer.

Een vitaliteitstrainer is dan ook een belangrijke schakel in het integreren van vitaliteitsbeleid. Door de organisatie mee te nemen in dit proces, blijkt er vaak van alles mogelijk om de werkomgeving te optimaliseren. Een vitaliteitstrainer betrekt daarom leidinggevenden en HR bij het creëren van een context waarin medewerkers werkzaam zijn en vitaler kunnen leven en draagt daarmee significant bij aan de inzetbaarheid of employability van de medewerkers.  

Is deze opleiding iets voor jou?

Duurzame inzetbaarheid staat bij elke organisatie op de agenda. Vitaliteit is een onmisbare schakel in het beleid rondom dit thema, want fit en gemotiveerd zijn draagt enorm bij aan werkplezier en werkvermogen. Er zijn veel ontwikkelingen die erop wijzen dat dit alleen maar belangrijk wordt: de arbeidsmarktkrapte, toenemende vergrijzing en snelle technologische en digitale ontwikkelingen die wendbaarheid en flexibiliteit vereisen.

Wil jij bijdragen aan de vitaliteit en het werkvermogen van werkend Nederland? Heb je een achtergrond in sport en gezondheid, bijvoorbeeld als leefstijlcoach, of ben je werkzaam in een organisatie en wil je vitaliteit graag steviger verankeren?

Dan is onze opleiding Vitaliteitstrainer geschikt voor jou. Het is belangrijk dat je al over voldoende kennis beschikt op het gebied van leefstijl en gedrag. In de opleiding gaan we namelijk vooral aan de slag met hoe je deze kennis kunt toepassen bij teams en teamculturen in het bedrijfsleven.

Heb je onvoldoende kennis of twijfel je erover? Ben je nieuwgierig of deze opleiding bij je past? Vraag een persoonlijk adviesgesprek aan met een van onze docenten. Stuur een email naar info@fitternederland.nl

Lees hier meer over opleidingsdata en kosten