Van plan tot uitvoering. Een gedegen plan op maat voor jouw organisatie tot en met de planning van evenementen, activiteiten en workshops door ervaren vitaliteitstrainers voor iedereen toegankelijk. Dat is onze totaalaanpak.

Inventariseren & inspireren

Het doel is om bij medewerkers, leidinggevenden en stakeholders informatie op te halen om te komen tot draagvlak en een concreet plan; de koerskaart.

Deze fase bestaat uit de volgende stappen:

 • Energiesessie
 • Vitaal leiderschap module 1
 • Energiecafe
 • Koerskaart

Communiceren & Lanceren

We richten het energieportaal in en zorgen voor de planning, marketing en communicatie. Met een evenement, groot of klein, brengen we het vitaliteitsprogramma onder de aandacht. Na deze lancering starten de activiteiten.

Deze fase bestaat uit de volgende stappen:

 • Jaar- en contentkalender opstellen
 • Inrichten en opstarten van organisatie specifiek portaal
 • Activatiepakket en middelen
 • Kick-off

Activeren & motiveren

In deze fase gaan we aan de slag. Met (online) workshops, energieweken, vitaal leiderschap en activiteiten die aansluiten bij de vraag uit de organisatie zetten we medewerkers in beweging.

Deze fase bevat de volgende onderdelen:

 • Portaal met content en activatie
 • Vitaal leiderschap modules 2, 3 en 4
 • 12 weken programma’s
 • Persoonlijk Fitplan
 • Aanvullend maatwerk

Waarom onze totaalaanpak?

In onze aanpak kijken we naar alle facetten van vitaal gedrag. De omgeving en het team spelen een belangrijke rol, want hoe mensen zich gedragen is (bewust én onbewust) in grote mate afhankelijk van de context.

Groepsdynamische processen

Onze programma’s en workshops zijn zo ontworpen dat we hier goed op kunnen inspelen. Door te werken met bijvoorbeeld teamdoelen, competitie-elementen of een buddy-systeem lukt het beter om bepaalde vitaliteitsdoelen te halen, dan wanneer iemand dat alleen moet doen. 

De kracht van het team

Fitter Nederland gelooft in de kracht van werken in een groep. Wij hanteren daarom een groepsgewijze aanpak, die wezenlijk verschilt van individuele activiteiten.  Samen kom je verder omdat je elkaar steunt, inspireert en plezier hebt.

Vitaliteitscyclus

De drie fasen vormen samen een jaarlijks terugkerende cyclus. Door regelmatig de balans op te maken, te evalueren en bij te sturen blijft het vitaliteitsprogramma actueel en interessant. Zo wordt vitaliteit onderdeel van het DNA van jouw organisatie.

Zin om aan de slag te gaan? Bel voor een vrijblijvend advies gesprek!
Menu
error: Content is protected !!