Start opleiding Vitaliteitsprofessional

Nieuws

Vitaliteit is niet meer weg te denken uit organisaties. Fitte en energieke mensen hebben meer plezier in hun werk en zijn innovatiever, flexibeler, veerkrachtiger en productiever. Veel organisaties zoeken naar een goede manier om vorm te geven aan een vitale organisatiecultuur. Voor organisaties die graag willen investeren in duurzame kennis en expertise, heeft Fitter Nederland de opleiding tot Vitaliteitsprofessional gemaakt.

Deze opleiding is bijzonder geschikt voor mensen die vanuit hun functie betrokkenheid en affiniteit hebben met vitaliteit en dit willen verstevigen binnen hun organisatie.

In deze opleiding leer je wat er allemaal bij vitaliteit komt kijken en welke partijen erbij betrokken zijn en op welke manier. We vinden het belangrijk dat je begrijpt waarom mensen zich gedragen zoals ze doen en op welke manier je gedrag kunt beïnvloeden. Maar volgens ons is het allerbelangrijkste, dat je leert hoe je vitaliteit op de agenda krijgt én houdt in jouw organisatie op basis van jouw expertise.

Amplitie

Van oudsher zijn we bij leren en ontwikkelen gewend aan een systeem dat we zoeken naar gebreken in kennis of vaardigheden zodat we dat kunnen verhelpen, de zogenoemde gap-benadering. Hierbij ligt de focus hoofdzakelijk op het gedrag of de kennis dat er onvoldoende of niet is, met de daarbij gepaarde gevoelens van onzekerheid, tekortschieten en (soms) weerstand. Met vitaal leefstijlgedrag is dat niet anders en regelmatig is dit er de oorzaak van dat interventies minder succesvol zijn dan voorzien, ondanks alle goede bedoelingen. In de opleiding zullen we daarom niet alleen aandacht besteden aan motivatie om te verbeteren, maar vooral ook aan beter worden in wat al goed is, het versterken van positieve zaken rondom vitaliteit zodat deze steeds meer ruimte innemen. Van curatie naar amplitie!

Dit kun je ermee

Na het volgen van de opleiding heb je een stevige basis om mee te praten over beleid dat zich richt op vitaliteit. Je begrijpt de dynamiek van het ‘speelveld’, van het gedrag van mensen en groepen en kunt deze kennis gebruiken om bij te dragen aan succesvolle interventies binnen je organisatie. Deze opleiding is daarom heel geschikt voor mensen die werkzaam (willen) zijn als vitaliteitsdeskundige binnen een organisatie en vanuit deze deskundigheid als bijvoorbeeld leidinggevende, adviseur of HR- medewerker het vuurtje blijven opstoken en zich daardoor inzetten voor een vitale bedrijfscultuur. Afhankelijk van je interesse en eventuele andere opleidingen en ervaring, kan je het geleerde op veel verschillende manieren en plaatsen inzetten.

Dit heb je nodig om te kunnen starten

  • Een stevige ambitie om energie op de werkvloer te brengen.
  • Affiniteit met zowel leefstijlonderwerpen, als met het ontwerpen van vitaliteitsbeleid voor organisaties.
  • De wens om vitaliteitsbeleid praktisch en concreet te maken.
  • Een HBO denk- en werkniveau.

Lees meer of neem contact op voor een persoonlijk advies gesprek met één van onze docenten.

Menu