Workshop: Shiftwork Lifestyle Training (SLT)

Onregelmatige werktijden vormen een mismatch ten opzichte van onze natuurlijke ritmen van slapen, eten en (sociaal) actief zijn. Dit brengt verhoogde gezondheids- en veiligheidsrisico’s met zich mee.

Medewerkers in nacht- en ploegendienst hebben op termijn een verhoogde kans op slaapstoornissen, maagdarmstoornissen, overgewicht en diabetes. Daarnaast veroorzaken onregelmatige werktijden acuut slaperigheid en vermoeidheid, waardoor medewerkers minder goed in staat zijn veilig te handelen en aantoonbaar meer fouten en ongelukken maken op en rond het werk.

Iedere werknemer met onregelmatige werktijden ervaart dagelijks de ongemakken ervan. Inzicht in eigen functioneren, hoe het gestuurd wordt door een biologische klok en waar het ‘botst’ met werktijden is een belangrijke basis voor het ontwikkelen van effectieve copingstrategieën.

Met deze kennis komt de vraag hoe om te gaan met onregelmatige werktijden op een vanzelfsprekende manier naar boven. Voorlichting en training van nacht- en ploegendienstmedewerkers bestaat uit het geven van inzicht en het beantwoorden van vragen.

Een manier van leven

Zoals de naam al aangeeft, gaat Shiftwork Lifestyle Training uit van het feit dat het werken in onregelmatige diensten een manier van leven is. De gevolgen ervan blijven namelijk niet beperkt tot de werkvloer, maar hebben ook invloed op de verschillende aspecten van het privéleven van de medewerker.

Hoe om te gaan met onregelmatig werken gaat in deze workshop dan ook over wat je op het werk én in de thuissituatie het beste kunt doen om zo gezond en veilig mogelijk te werken en te leven.

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen in de workshop aan bod:

  • Slaap
  • Biologische klok
  • Voeding
  • Gezondheid
  • Alertheid en veiligheid
  • Bewegen
  • Ochtend/avondtype
  • Werk-privébalans

Deze workshop is onderdeel van Dag & Nacht Vitaal en kan bijvoorbeeld worden ingezet om kennis te maken met het jaarprogramma.

Meer weten over de Shiftwork Lifestyle Training?