Sante Partners heeft ervoor gekozen om speciale dagen te organiseren voor medewerkers die thuis zitten met fysieke en/of mentale klachten. Tijdens deze dagen, onder de naam, ‘ik waardeer je’ worden ze in het zonnetje gezet, krijgen ze de ruimte om hun verhaal te doen en met collega’s ervaringen te delen. Marije verzorgt in 2017 en 2018 een reeks workshops waarin de deelnemers praktische tips krijgen, zodat ze op een fijne en snelle(re) manier kunnen werken aan herstel.

Jennifer de Boer geeft ons feedback:

Hoe hebben jullie onze workshops en samenwerking tot nu toe ervaren?
Veel praktische inzichten en kennis. De workshop Vier je succes geeft veel informatie, waardoor je meer inzichten krijgt over alle prikkels die wij tegenwoordig krijgen en ook meer stil staat bij de effecten hiervan. Daarnaast krijg je praktische tips die voor iedereen haalbaar zijn en waarmee je dezelfde dag nog mee aan de slag kunt gaan.

In hoeverre creëren we bewustwording omtrent fysieke en mentale fitheid bij jouw medewerkers?
De workshop Vier je succes creëert zeker bewustwording. Het geeft je inzichten die voor een leek te bevatten zijn, waardoor je meer inzicht krijgt wat betreft je eigen leefstijl. Om deze bewustwording nog sterker te ervaren, zouden we eigenlijk nog meer moeten aanbieden aan onze medewerkers.

Wat vind je top?
De workshop is niet hoog over. Dat maakt het wat mij betreft zo sterk. Iedereen kan ervoor zichzelf iets praktisch uithalen waarmee je aan de slag kan gaan.

Wat is je tip?
Leuk om na de hand nog eens een kort filmpje te ontvangen waarin de belangrijkste highlights worden aangestipt en de praktische tips nog eens worden opgesomd. Een soort van opfrisser. Dit zou dan bijvoorbeeld na een maand en na een half jaar verstuurd kunnen worden, zodat mensen weer even worden geprikkeld.

Waarom zou je iemand aanbevelen om met ons in zee te gaan?
Jullie enthousiasme, betrokkenheid, maar tegelijkertijd ook begrip voor budgetten, besluitvorming etc.

Over Santé Partners

Inwoners, familie, ketenpartners en financiers ervaren Santé Partners als dé samenwerkingspartner in jeugdgezondheid, zorg, wonen, welzijn en diensten, dichtbij, in de lokale omgeving. Met belevingsgerichte zorg en ondersteuning in de eigen leefomgeving, activeren we de kracht van mensen en dragen we bij aan hun welbevinden en vitaliteit. We doen dit vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid.

Menu