PRIVACYVERKLARING FITTER NEDERLAND

1. Algemeen

Dit is het privacybeleid van Fitter Nederland B.V gevestigd aan de Zijpendaalseweg 12 (6814 CK) te Arnhem (hierna: Fitter Nederland). In dit beleid treft u alle informatie aan over de verwerking van persoonsgegevens door Fitter Nederland.

2. Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren worden verkregen. Zo kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen als wij met u of uw werkgever een overeenkomst aangaan, als u deze zelf aan ons verstrekt, als u onze website bezoekt, een formulier invult, bij ons solliciteert of via openbare bronnen.

In alle gevallen behandelt Fitter Nederland de persoonsgegevens waarvoor zij verantwoordelijk is in overeenstemming met deze privacyverklaring.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Indien u contact met ons opneemt, kunnen de volgende gegevens worden verwerkt:

–      bedrijfsnaam en contactgegevens (voor zover dit persoonsgegevens zijn);

–      NAW-gegevens, en nationaliteit, geboortedatum of geslacht;

–      e-mailadressen en telefoonnummers;

–      IP-adres(sen);

–      financiële gegevens of bankgegevens;

–      andere persoonsgegevens die u gevraagd of ongevraagd aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in het bericht dat u ons stuurt.

4. Doeleinden en gronden voor het verwerken van uw gegevens

Fitter Nederland gebruikt de gegevens die zijn verzamelt en verwerkt hoofdzakelijk voor de navolgende doeleinden:

–      voor het verantwoord aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;

–      voor het verwerken, factureren en afhandelen van overeenkomsten;

–      om met u te communiceren;

–      om u te informeren over het verloop van uw bestelling;

–      om u te informeren over producten, diensten en acties;

–      om uw gegevens te koppelen aan een account;

–      voor het onderhouden van de relatie met onze klanten;

–      voor marketingactiviteiten van Fitter Nederland;

4. Cookies

Fitter Nederland maakt op haar website gebruik van cookies. Die technieken worden toegepast om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en uw gebruiksmogelijkheden te verbeteren. Feitelijk worden kleine tekstbestanden opgeslagen op uw mobiele apparaat of computer wanneer u onze website gebruikt.

De cookies dienen ervoor om ons informatie te geven die nuttig is voor onze activiteiten, maar ook om het gebruik van onze website door u gemakkelijker te maken.

Wat voor cookies worden gebruikt?

–      Functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat onze website goed functioneert. Deze functionele cookies worden onder meer toegepast bij het winkelwagentje en afrekenen.

–      Analytische cookies: met deze cookies verzamelt Fitter Nederland met behulp van derden gegevens over het gebruik van onze website door bezoeker (zoals hoeveel bezoekers, hoe lang bleven ze, wat werd bekeken). Fitter Nederland maakt daarbij gebruik van Google Analytics. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten maar wij hebben geen toestemming gegevens om de gegevens met Google te delen.

Cookies blokkeren of verwijderen

U hoeft voor de door ons gebruikte cookies geen toestemming te geven. Mocht u de dat willen, dan kunt U cookies steeds zelf blokkeren en verwijderen via uw internetbrowser. U kunt uw internetbrowser bovendien zodanig instellen dat u een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst.

5. Rechten van betrokkenen

Iedereen waarmee Fitter Nederland een relatie heeft, heeft het recht om zijn persoonsgegevens bij Fitter Nederland in te zien. Indien die persoonsgegevens feitelijke onjuistheden bevatten, kan schriftelijk worden gevraagd om de gegevens te corrigeren. U bent daarnaast gerechtigd om te vragen om uw persoonsgegevens (deels) niet meer te verwerken, deze te laten verwijderen of te laten overdragen aan een andere partij.

De bovenstaande verzoeken kunnen worden gedaan bij de onder de contactgegevens genoemde persoon, via info@fitternederland.nl. Fitter Nederland zal u in alle gevallen uw identiteit verifiëren en zal daarna binnen 4 weken op u vraag of verzoek reageren.

Het kan zijn dat wij kan uw verzoek om gegevens te verwijderen geheel of gedeeltelijk niet kunnen honoreren indien wij er een gerechtvaardigd belang bij hebben dat die gegevens nog worden bewaard of verwerkt of indien Fitter Nederland daartoe op grond van een wettelijke verplichting nog gehouden is.

6. Met wie delen wij uw gegevens?

Fitter Nederland kan voor de verwerking van gegevens derden inschakelen. In dat geval worden gegevens ook met die betreffende derden gedeeld. Er worden niet meer gegevens gedeeld dan noodzakelijk en tussen partijen worden afspraken gemaakt ter bescherming van de persoonsgegevens. Wij zorgen dat met die partijen een verwerkersovereenkomst wordt gesloten die voldoet aan de wettelijke eisen, ook als de verwerking buiten de EER plaats vindt.

Wij kunnen onder omstandigheden en op verzoek van een bevoegde autoriteit wettelijk verplicht zijn uw gegevens te delen met politie, justitie, toezichthouders of de Belastingdienst. Ook kan een rechter Fitter Nederland bevelen gegevens te overleggen.

7. Beveiliging en bewaartermijnen

Fitter Nederland gebruikt en bewaart de aan haar verstrekte persoonsgegevens uitsluitend voor zover dienstbaar aan de uitvoering van de bovengenoemde doelen en niet langer dan daarvoor nuttig of vereist is. In alle gevallen kan het zo zijn dat Fitter Nederland eventuele wettelijke verplichtingen of gerechtvaardigde belangen heeft die maken dat gegevens toch langer worden bewaard.

Fitter Nederland zorgt voor passende technische en organisatorische beveiliging van de persoonsgegevens om de kans op onrechtmatige verwerking zo klein mogelijk te maken.

8. Contactgegevens

Uw gegevens worden verzameld en verwerkt door Fitter Nederland. Vragen en verzoeken over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u richten aan: Fitter Nederland, Ilona Huitink / Marije de Vries. Email: info@fitternederland.nl.

9. Aanpassen privacybeleid

Fitter Nederland behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Dat kan zowel het gevolg zijn van veranderingen als ontwikkelingen in de relevante wet- en regelgeving, maar ook in keuzes van Fitter Nederland of technische vernieuwing. Aanpassingen in deze verklaring zullen steeds op deze website worden gepubliceerd. Neem ons beleid dus regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. In het beleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op: 25 mei 2018