Mindful communiceren: 3 oefeningen

Algemeen, Nieuws

Sta eens stil bij hoe jij communiceert met je collega’s. Waar is je aandacht? ‘Mindful’ communiceren helpt je niet alleen betere gesprekken te voeren, je zult ook meer voor elkaar krijgen en je bent beter in staat je grenzen aan te geven.

Ga aan de slag met deze oefeningen:


Oefening 1: Laat mensen uitpraten (gerichte aandacht)

Het is mens eigen om in gesprekken mee te denken, zinnen af te maken en in de rede te vallen. Eigenlijk een vervelende eigenschap, want het schaadt de kwaliteit van het gesprek en soms zelfs de relatie. Probeer in je volgende gesprek je bewust te zijn van je gedrag en laat mensen uitpraten.

Oefening 2: Niet sturen of bestempelen (oordelen)

“Ja, daar ben ik ook geweest!” “Ooh, mijn moeder heeft die ziekte ook gehad…” en dan gaat het gesprek weer over jou. Jouw ervaringen (en referentiekader) zijn anders dan die van je collega of partner. Neem de tijd om te luisteren en probeer het te begrijpen. Oordeel niet gelijk of iets ‘goed’ of ‘slecht’ is.

Oefening 3: Geef aandacht (in het hier-en-nu)

In een tijd waarin we veel moeten en willen bereiken op een dag, vergeten we waar het echt om gaat: aandacht geven. Ieder mens bloeit op van interesse van een ander. Geef je gesprekspartner alle mogelijke aandacht die hij/zij verdient!

Doelen stellen: 3 manieren waarop je dat kunt verbeteren
Geef staand werken een boost met deze 3 tips

Wellicht vind je dit ook leuk!

Menu