Leidinggevenden spelen een sleutelrol bij een vitale organisatiecultuur. Zij hebben de invloed, het netwerk en de instrumenten om vorm te geven aan een manier van werken waarin vitale gewoontes en een beheersbare werkdruk centraal staan. Logisch dus, dat zij een belangrijke rol spelen in het succes van een vitaliteitsprogramma!

De leergang Vitaal Leiderschap is bedoeld voor leidinggevenden van de organisatie die hun team willen aansturen en begeleiden vanuit een energieke houding.

Terugkerend onderwerp in elke module is (groeps)gedrag en gedragsverandering en de drie basisgereedschappen voor elke leidinggevende: ambassadeurschap, de dialoog en contextcreatie.

1. Ambassadeurschap

Leidinggevenden zijn, of ze het nou willen of niet, een rolmodel voor de mensen in hun team. Hun gedrag rondom vitaliteitsthema’s is dan ook van invloed op het gedrag wat je in het team terugziet.

We noemen dit ook wel ambassadeurschap. In informele zin van de betekenis, zijn ambassadeurs mensen die ergens voor staan, iets uitdragen, en het belangrijk vinden om dit onder de aandacht te brengen en anderen te overtuigen van het belang van de zaak. Zij hebben veel invloed op hun omgeving vanwege een hoge sociale status, die vaak (hoewel niet altijd) verworven wordt door hun functie in, of betekenis voor een organisatie

2. De dialoog

Hoe vaak gebeurt het niet dat het (lastige) gesprek pas aangegaan wordt wanneer een leidinggevende een verminderde inzetbaarheid waarneemt en deze als problematisch beschouwt? Dit maakt het zowel voor leidinggevende als voor medewerkers hoogdrempelig en ongemakkelijk, het kost tijd, geld en energie en kan bovendien ten koste gaan verstandhoudingen en werkplezier.

Het bespreken van belemmeringen in vitaliteit of inzetbaarheid ligt, vanuit het oogpunt van de medewerkers, vaak gevoelig vanwege de impact die deze belemmeringen kunnen hebben op carrièrekansen en -mogelijkheden. Het doorlopend voeden van een goede dialoog is dan ook een belangrijk instrument om vertrouwen te ontwikkelen en de waarde van vitaliteit in te bedden in de organisatiecultuur. Onderhoud is behoud!

3. Contextcreatie

Veel meer dan wij ons realiseren, wordt ons gedrag rondom vitaliteit gestuurd door de context waarin we werken. Met context worden de regels, afspraken en omgevingsfactoren bedoeld. Dat kunnen fysieke omgevingsfactoren zijn (afstand tot je werk en parkeermogelijkheden bepalen bijvoorbeeld de frequentie waarmee je met de fiets naar je werk gaat).

Maar ook (ongeschreven) regels en afspraken hebben veel invloed op de manier waarop men zich gedraagt. Zo bepaalt het vergaderritme (een deel van) het werkritme, beïnvloedt (deels) thuiswerken de productiviteit en verandert het sportgedrag wanneer er een team afgevaardigd wordt naar de bedrijvenloop van een plaatselijk hardloopevenement.

Hoe mensen zich gedragen, is dus het resultaat van de context die is ontstaan in de loop van de tijd. Vaak als gevolg van logica, tijdsgeest en eerder opgedane ervaringen. Meestal is het er zó ingesleten, dat men zich helemaal niet realiseert hóe het is ontstaan, laat staan of het nog wel functioneel en wenselijk is. Als leidinggevende heb je aardig wat mogelijkheden om deze context, en dus ook het gedrag en denkpatronen van de mensen in de organisatie, te veranderen. Wij helpen ze hoe ze dit kunnen doen.

De leergang bestaat uit 4 modules van 3 uur met de volgende thema’s:

Module 1: Energie op elke werkvloer

Module 2: Vitaal in je lichaam

Module 3: Vitaal in je brein

Module 4: Vitaal in je werk

We gaan in op wetenschappelijke kennis en inzichten met betrekking tot vitaliteit en kijken we hoe we dit kunnen inzetten om een vitale bedrijfscultuur vorm te geven. We bespreken nadrukkelijk de invloed van de omgeving op (on)gezond gedrag en hoe leidinggevenden een rol kunnen spelen in het optimaal ondersteunen van hun team hierin.

In de bijeenkomsten wordt veel gebruik gemaakt van interactieve werkvormen. Voor elke bijeenkomst zijn er voorbereidingsopdrachten beschikbaar om effectief aan de slag te kunnen.

Benieuwd naar onze leergang Vitaal Leiderschap?
Vul het formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.