De fundamentele attributiefout

Nieuws

Dagelijks houden wij ons bezig met cultuurvraagstukken rondom vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Hierbij moeten wij met ons team ervoor waken dat we niet terugvallen op ons reptielenbrein dat mensen gaat beoordelen op persoonlijke kenmerken. Met mooie woorden heet dat de fundamentele attributiefout. Dat betekent dat we het gedrag dat we zien, bijvoorbeeld bij collega’s, toekennen aan persoonlijkheid en karaktereigenschappen (het ‘hokje’).

De invloed van de omgeving wordt vaak onderschat, of zelfs niet meegenomen in een plan van aanpak. Dit kan leiden tot weerstand, doordat mensen zich de verandering persoonlijk aantrekken. Soms zijn mensen bang dat de identiteit van de groep verandert en ze er niet meer bij horen. Zeker als het gaat om vitaliteit, ontstaat de angst dat ze bijvoorbeeld een sportief leven moeten leiden, terwijl ze dat helemaal niet ambiëren. Door als veranderaar te kijken naar de invloed van de omgeving, de context waarin mensen leven en werken, voorkom je dat mensen de hakken in het zand gaan zetten. Het is dus de kunst om op subtiele wijze te draaien aan een aantal knoppen, zodat de omgeving van de persoon, het team en de organisatie langzaamaan positief veranderen. En zodat mensen succes ervaren omdat de stap die ze zetten haalbaar en duidelijk is.

Om gedragsverandering gericht op vitaliteit te realiseren, kijken we daarom voornamelijk naar de invloeden van de totale omgeving, zoals de bedrijfscultuur, de kracht van het gehele team en de rol van de leidinggevende.

Zin om meer te leren? Bekijk dan onze opleidingen en leergangen Vitaal Leiderschap.

Menu