Organisaties werkzaam in de energie en (petro)chemie zijn op dit moment bezig met de energietransitie waarin ze de komende jaren strategieën moeten overwegen in een situatie van toenemende onzekerheid. 

Ook zijn er uitdagingen binnen de bouw en logistieke sector met betrekking tot duurzame inzetbaarheid en het vinden en behouden van personeel.

Om uitdagingen van nu en de toekomst aan te gaan, is een personeelsbestand dat flexibel, gezond en inzetbaar is cruciaal. Daarom heeft Fitter Nederland in samenwerking met Zilveren Kruis een kennisnetwerk opgezet waarin partnerschappen, samenwerking en breed opgezette onderzoeksprogramma’s een plek krijgen. 

Vraagstukken van vandaag worden behandeld en ondersteund door onderzoeksgegevens. Daarnaast denken we na over de uitdagingen die voor ons liggen en hoe we die gezamenlijk aan kunnen gaan.  

 Onder begeleiding van experts uit diverse werkvelden, voorzien wij vertegenwoordigers vanuit HR, HSE en de OR van relevante, wetenschappelijk onderbouwde en vooral praktische inzichten. Met deze inzichten gaan we samen aan de slag.

De nadruk ligt op kennis genereren en delen, het leren van elkaar met betrekking tot duurzame inzetbaarheid en het samen ontwikkelen én uitvoeren van het beste programma en aanpak voor 24/7 organisaties, in het bijzonder voor de chemie, energie, bouw en logistieke sector.

Vraag naar de mogelijkheden.

Jaarprogramma

Deelnemen aan het kennisnetwerk houdt in dat jouw organisatie start met een jaarprogramma waarin we op vaste onderdelen toetsen en meten. Waaronder de communicatie van alle activiteiten en (hr)tools, trainingen voor leidinggevenden en het 24/7 Team Fitplan inclusief persoonlijke coaching.

Een afgevaardigde uit het bedrijf neemt deel aan 5 bijeenkomsten inclusief tussentijdse intervisie en feedbackrondes, samen met andere vertegenwoordigers uit de branche. Dit proces wordt begeleid door een ervaren team van trainers, coaches, wetenschappers en experts.

De blik van buiten naar binnen levert meer op

Meten is weten waar je moet kijken, begrijpen wat je ziet en snappen welke volgende stap daaruit volgt.
Daarnaast levert de blik van binnen naar binnen, waarin je als organisatie zelf onderzoek doet, minder op dan de blik van buiten naar binnen.

Samen willen we cijfers omzetten in een verhaal over organisaties, waar ze staan en waar ze naartoe willen. Dit is voor ons ook een belangrijke reden om een lerend netwerk te starten.

We nodigen organisaties uit om samen naar de toekomst te kijken!
Doe je mee?