Inspiratiesessie

Om je richting en inspiratie te geven!

Inspiratiesessie

Wij zorgen ervoor dat jouw glimlach blijft!

Inspiratiesessie

Hoe ziet een succesvol vitaliteitsprogramma voor jouw organisatie, met zijn eigen specifieke kenmerken, eruit? Hoe start je dat op en zorg je dat er voortgang in blijft zitten? En hoe bouw je aan een vitale cultuur? Dit zijn vragen waar we mee aan de slag gaan in een inspiratiesessie.

In een energieke bijeenkomst van 90 minuten geven we inspiratie hoe andere organisaties het doen en geven we richting aan hoe je kunt starten. Met deze ideeën ga je zelfstandig verder óf hebben we een basis gelegd voor een verdere samenwerking.

Wat je ook gaat doen, het allerbelangrijkste uitgangspunt is dat je bouwt aan vitale gewoonten in jouw organisatie. En dat begint bij bewust zijn van wat dat inhoudt en welke patronen versterkend of juist ondermijnend werken.

Versterken en verbinden

We maken kennis met jou, jouw collega’s en natuurlijk met de organisatie. We duiken in de activiteiten die jullie al ondernemen op het gebied van vitaliteit en bespreken de effecten daarvan. Samen denken we na hoe we deze activiteiten kunnen versterken en verbinden aan andere activiteiten of verder kunnen integreren in een vitaliteitsbeleid.

Uitdagingen

Het is een uitdaging om een vitaliteitsprogramma goed te organiseren. En om alle medewerkers bij je plannen te betrekken! Zeker als medewerkers internationaal of decentraal werken en de beschikbare tijd en middelen beperkt zijn. Om tot goede oplossingen te komen, is het belangrijk dat we ter voorbereiding de grootste uitdagingen onder de loep nemen.

Stip op de horizon

Met het in kaart brengen van wat er al is of ingezet is, wensen, behoeften en uitdagingen, helpen we je om een visie en doelen te ontwikkelen die je nodig hebt om echt concreet handen en voeten te geven aan je succesvolle vitaliteitsaanpak. Zo wordt ook duidelijk waar de vervolgacties liggen, wie erbij betrokken (moeten) zijn en hoe de verschillende rollen ingevuld kunnen worden. 

Heb je behoefte aan richting en inspiratie? 

Mail ons op info@fitternederland.nl of bel 026 844 8445