Grip op stress bij Universiteit Utrecht

Nieuws

Leidinggevenden spelen een sleutelrol bij een vitale organisatiecultuur. Universiteit Utrecht pakt dat goed aan! Voor Universiteit Utrecht hebben we onlangs leidinggevenden geholpen met een masterclass: Grip op Stress.

Ter inspiratie, een impressie van de inhoud:

Context: Programma Fit4UU.
Doelgroep: Leidinggevenden. Twee soorten teams: onderwijzend personeel (wetenschappelijk) en ondersteunend personeel.
Vraag: Stress signalen herkennen en mee kunnen omgaan in gesprekken met teams/medewerkers.
Kernwoorden: Coachend leiderschap, cognitieve belastbaarheid ivm typisch werk van WO-er →creatief kunnen blijven.

Deel 1: Inhoudelijke kennis van stress
 • Positieve en negatieve kant van stress
 • Fysieke kenmerken van teveel stress
 • Cognitieve kenmerken van teveel stress
 • Emotionele kenmerken van teveel stress
 • Oorzaken stress (werk, maar ook privé(thuissituatie, financiën)
 • Herkennen van signalen bij iemand die gebukt gaat onder stress
Deel 2: Dialoog voeren
 • Bepalen van betrokkenheid als leidinggevende én als medewerker.
 • Bepalen van invloed als leidinggevende (bewust zijn van verwachtingen die men van je heeft) én als medewerker (mate van regie, ‘doenvermogen’).
 • Analyse werksituatie en signalen van medewerkers.
 • Zorgen voor psychologisch veilige omgeving, zodat gesprek mogelijk is.
 • Normen (mede) bepalen: bijvoorbeeld of het een gebruikelijk onderwerp is in gesprekken met leidinggevenden en in welke mate privé erbij wordt betrokken en aandacht die er is voor stressmanagement vanuit de organisatie.
 • Verwachtingsmanagement: betrokkenheid en invloed van leidinggevenden en medewerkers.
 • Invloed toewenden, ook bijvoorbeeld HR instrumentarium.
 • Opvolging, wijzen op mogelijkheden voor ondersteuning.

Meer weten? Neem contact met ons op.