In Nederland werken 1,3 miljoen mensen regelmatig in de nacht; 1 op de 5 mannen en 1 op de 8 vrouwen. Dat is zo’n 15% van de totale beroepsbevolking. Juist in deze tijd is het belangrijk om deze groep zichtbaar te maken. Zij zijn het die onze economie 24/7 draaiende houden, ’s nachts helpen als we ziek zijn, publieke gebouwen schoonhouden en zorgen voor onze veiligheid. Het is tijd om de toekomst van onregelmatig werk samen stevig vorm te geven met een aanpak die aantoonbaar effectief is.

Aanpak

In deze aanpak starten we direct met het begeleiden en trainen van medewerkers. Praktisch en laagdrempelig en geen vraag blijft onbeantwoord. Tijdens de trainingen zetten we vragenlijsten uit, die aan het eind een goed beeld geven van de gezondheid, productiviteit en herstelmogelijkheden van medewerkers.

De vragenlijsten worden al jaren toegepast waardoor inmiddels de mogelijkheid bestaat de data te relateren aan referentiecijfers uit de sector (benchmarken). De conclusies presenteren we in een rapport met advies aan directieleden en leidinggevenden.

“Door jarenlang onderzoek naar de gezondheid en inzetbaarheid van ploegenmedewerkers in Nederland kunnen we referentiecijfers koppelen aan de resultaten uit jouw bedrijf.
Daardoor zijn we in staat om een breder perspectief te bieden, een overkoepelende blik waarbij wetenschap, praktijk en ervaring samenkomen.”

Ploegendienstexpert Alexander van Eekelen

12 weken aan de slag

Gedurende 12 weken volgen medewerkers 6 workshops en krijgen ze, indien gewenst, individuele begeleiding. Drie workshops zijn gerelateerd aan onregelmatig werk, slaap en bioritme. De overige thema’s gaan over voeding in relatie tot dag- en nachtdiensten, veilig en gezond bewegen, stress en herstel. In deze workshops wordt er ook aandacht besteed aan het creëren van gezonde gewoontes met betrekking tot veiligheid en werkplezier.

Tijdens de eerste bijeenkomst starten de deelnemers met het invullen van korte vragenlijsten over de huidige gezondheid, functioneren op het werk en herstel.

Evaluatie en advies

De gegevens die we na 3 maanden terugkoppelen laten zien waar binnen jouw bedrijf de knelpunten liggen. De inzetbaarheid kan onder druk staan vanwege het rooster, de leeftijdsopbouw of de hoeveelheid overwerk.

Elk bedrijf loopt weer tegen andere zaken aan en heeft daarom ook een eigen aanpak nodig. Samen trekken we conclusies over welke vervolgstappen er nodig zijn. We kunnen het programma voortzetten binnen andere bedrijfsonderdelen, versterken met een kernprogramma voor alle medewerkers, trainingen voor leidinggevenden en een programma voor individuele hulp.

Vraag naar de vergoedingen vanuit de verzekeraar.

Lerend netwerk 2023

Behoort jouw organisatie tot de chemische sector, de bouw of de energiebranche?

Wil je meer weten over Dag & Nacht Vitaal?